Velkommen

Ulla V. Jensen

Jeg arbejder fokuseret og omsorgsfuldt med mennesker, der af forskellige grunde oplever at befinde sig i krise. I alt hvad jeg gør, arbejder jeg målrettet på at støtte klienter til at kunne drage den rette omsorg for sig selv og blive i stand til at se fremad med ro i sindet.

Jeg tror på at alle mennesker er i stand til at finde mod til forandring. I en ikke-dømmende og omsorgsfuld atmosfære, hvor du føler dig hørt og forstået, bliver det muligt at få overblik over de problemer du kæmper med og dermed skabes der grobund for nye tanker og handlinger. Som psykolog har jeg tavshedspligt så du kan være tryg ved, at samtalerne i terapirummet er fortrolige.

Det er svært at vide, om det at tale med en psykolog, er det rigtige for dig. Og det er svært at vide hvem, der er den rigtige for dig at tale med. Mange mennesker der vælger at kontakte en psykolog gør det i udgangspunktet af nød snarere end af lyst. Jeg kan ikke love dig, at jeg er den rigtige for dig at tale med, eller at det at tale med en psykolog er lige det der skal til for dig. Men meget ofte hjælper det, og det er min hensigt og min vigtigste bestræbelse, at du skal føle dig tryg, tilpas og hjulpet.

Ulla Videbæk Jensen
Autoriseret Psykolog

FØLER DU…

 • At du meget ofte føler dig opgivende og modløs?
 • At de negative eller måske sorgfulde følelser har stået på så længe, at du begynder at tvivle på at du kan blive problemerne kvit?
 • At uanset hvad du gør, ender du “det samme sted”?
 • At både du selv og måske også dine omgivelser har svært ved at forstå og rumme den situation du er i?

ØNSKER DU AT FØLE DIG…

 • Hørt og forstået på dine egne præmisser?
 • Mere afklaret, afslappet og tolerant overfor dig selv?
 • Fri for at dine negative følelser tager magten fra dig?
 • Fri til at kaste fornyet energi på positive drømme og mål, som dine bekymring, udbrændthed eller sorg lige nu forhindrer dig i?

JEG ARBEJDER DEDIKERET FOR…

at styrke klienters tiltro til egne kvaliteter ved at vise at det er muligt at udvikle nye færdigheder og forandre sig, selvom det kan føles som om, ”alt er prøvet og intet har virket”.
Jeg møder ofte klienter der er meget tynget af selvbebrejdelser over de vanskeligheder de slås med; klienter er ofte mindst ligeså forpinte af selvbebrejdelser, som de er af de sorger og bekymringer, der plager dem.
Selvbebrejdelserne kan handle om at du ikke har kunnet ”fixe” problemerne selv. Men for at genvinde livsmod og energi, har mennesker grundlæggende brug for at:

 • Føle sig god nok
 • Øge fornemmelsen af eget værd
 • Styrke evne til at nyde livet
 • Føle sig afslappet og i ro med sig selv
 • Føle sig forstået og værdsat af andre mennesker

HVIS ALLE BESTRÆBELSER PÅ…

at ændre en fastlåst livssituation kun har haft flygtig positiv virkning, så kan det hænge sammen med følelsesmæssige og psykologiske barrierer, der forhindrer dig i at genvinde livsmod og energi.
Disse barrierer er en del af det jeg kan hjælpe dig med at få klarhed over og indsigt i; Ligesom jeg kan støtte og opmuntre dig i processen med at finde mod til forandring.