Hvem Er Jeg

Ulla V. Jensen
Ulla V. Jensen

Jeg er født i 1968 og flyttede til Falster i 2018 efter i mange år at have boet og arbejdet i København. Oprindelig er jeg vokset op i Næstved, hvor jeg var vant til at have adgang til skov og fjord på daglig basis. Nu nyder jeg igen at være kommet ud af storbyens travle byliv til et skønt og rummeligt liv i landlige omgivelser.

MIN FAGLIGE BAGGRUND
Jeg er uddannet Cand. Psych. fra Københavns Universitet i 2009 og autoriseret af Psykolognævnet i 2014. Jeg har erfaring med terapeutiske samtaler med både børn, unge og voksne.

Jeg har arbejdet i privat praksis på Amager, hvor jeg havde samtaler med personer ramt af stress, angst, depression og svære krise- og sorg reaktioner. Derudover havde jeg samtaler med mennesker, der var ramt af svært uhelbredelige sygdomme og personer der havde været udsat for seksuelle overgreb, vold og psykisk vold, pårørende til mennesker der er ramt af fysisk eller psykisk sygdom og pårørende til mennesker med misbrug.

Efterfølgende har jeg arbejdet med unge mennesker med kroniske sindslidelser i Socialpsykiatrien i Ballerup Kommune. På bo- og behandlingsstedet hvor jeg arbejdede, havde jeg individuelle samtaler og gruppeforløb der handlede om at lære at tackle det at have en sindslidelse og samtidigt arbejde på at få et godt liv på trods af sårbarhed. Jeg blev uddannet i metoden Åben Dialog, som er en tilgang hvor man målrettet styrker menneskets forhold til deres netværk. Et netværk er både venner, søskende og forældre; men også professionelle personer som f.eks. læger, psykologer, lærere, pædagoger eller lignende, som de unge også havde brug for at have et godt forhold til. Når der blev afholdt netværksmøde kunne der være inviteret både professionelle og private relationer til de unge. Alle parter var inviteret for at høre, hvad de unge selv mente de havde brug for; og de professionelle blev opfordret til at fortælle højt, hvordan de tænkte de bedst kunne hjælpe, når de nu havde hørt den unge tale. Det specielle ved Åben Dialog er, at ”eksperterne” pludselig bliver mere ligeværdige og åbenhjertige overfor de mennesker de skal hjælpe. Eksperterne blev bedre til ”at lytte” og mindre optaget af at være ”eksperten, der skal høres”! Du vil opleve at jeg er en psykolog der også overfor dig vil ”tænke højt”, så både du og jeg er sikre på, at den måde jeg forholder mig til dig på, faktisk opleves hjælpsomt for dig.

Jeg har også arbejdet på et skolebehandlingstilbud i Sorø, hvor jeg havde samtaler med børn, unge og forældre eller plejeforældre. I familieterapien arbejdede jeg sammen med pædagogisk personale ud fra en narrativ terapeutisk metode. I hverdagen handlede det om at skabe de bedst mulige rammer på skolen, så børn og unge kunne udvikle sig socialt og klare sig godt i skolen. Og i familieterapien handlede det om at forældre og plejeforældre fik hjælp til at støtte og drage omsorg for barnet eller den unge på bedst mulig måde, så barnet kunne trives både på skolen og i hjemmet.

Jeg har været supervisor for pædagogisk personale. Her var det min opgave at hjælpe personalet med at forbygge stress og udbrændthed; ligesom supervisionen kunne være rettet mod at sikre at alle arbejdede i samme retning og var optaget af at hjælpe børnene og de unge på en sammenhængende måde.

Efter flere år på behandlingsinstitutioner har jeg nu opstartet egen praksis i Maribo. Den røde tråd i mit arbejdsliv er passionen for samtalen, den personlige udvikling og glæden ved at arbejde med andre mennesker.

HVAD OPTAGER MIG?
Jeg har altid været meget optaget af kommunikation og formidling. Til at begynde med arbejdede jeg en del år med journalistik og medieformidling. Efterhånden blev det klart for mig, at det faktisk var selve mødet med de mennesker jeg interviewede der optog mig mest. Min lyst til at fordybe mig i samtaler fik den konsekvens, at jeg besluttede mig for at læse psykologi på Københavns Universitet.

Skam optager mig! Eller nærmere at bekæmpe skam er en af mine faglige hovedmissioner, fordi den følelse er det der forhindrer mennesker i at søge hjælp og få det bedre. Jeg tror på at bekæmpelses af den frygtelige og lammende skam er hovedopgaven; blot ved at søge hjælp er du kommet langt i indsatsen for at få det bedre! Selvom det i en krisesituation kan føles fjernt, så er det min erfaring at der bag de triste tanker og følelser også gløder en livskraft der hjælper til, når en begyndende bedring giver håb i forandringsprocessen. Terapeutiske samtaler har netop en holdbar virkning fordi klienter træffer en bevidst valg om at ville noget godt for sig selv. Og med det udgangspunkt er et møde med en terapeut der forholder sig sagligt og medmenneskeligt en god idè.

Forskellige metoder har vist sig at virke særlig godt i forhold til forskellige problemstillinger. Som psykolog har jeg været optaget af at forholde mig åbent og dygtiggøre mig i flere metoder, så jeg kan matche de behov og ønsker mine klienter har. Dine ønsker vil ikke blive tilsidesat og løbende vil jeg have fokus på at vi afstemmer forventninger, så det terapeutiske forløb får størst mulig relevans og virkning for dig.