Kontakt/Info

Tidsbestilling

Ring eller send en sms på mobil 30955337 for at aftale en tid.
Jeg træffes bedst tir-fre mellem kl. 12.00-12.30. Udenfor dette tidsrum er du velkommen til at sende en sms eller lægge en kort besked, så vender jeg tilbage til dig. Husk at oplyse dit navn og nummer så jeg kan kontakte dig.

Jeg gør opmærksom på, at klienter IKKE skal rette henvendelse til klinikken pr mail, af hensyn til patientsikkerhed og beskyttelse af persondata. Ligeledes gælder det, at jeg ikke sender faktura eller andet materiale pr. mail. Såfremt det ønskes udleveres kvittering som udskrift efter hver samtale.


Praktisk Info

Beliggenhed

Hjulsporet 12, st. (rum 11) 4930 Maribo (hent rute)
Tæt på Maribo Station (9 min. gang).

Klinikken ligger centralt i Maribo i den store røde bygning ved siden af vandtårnet, hvor jeg har kontorfællesskab med FysioDanmark.
Hvis du kommer med tog, skal du gå ad Museumsgade i retning mod Østre Landevej. Ved indkørslen til Hjulsporet ser du på venstre hånd et stort skilt ind til FysioDanmark.
Hvis du er i bil, er der fri parkering langs bygningen, med indkørsel både fra Museumsgade og fra C.E. Christiansens Vej.
Når du kommer ind af hovedindgangen skal du tage plads i hallen ved receptionen, så henter jeg dig til den aftalte tid.
Jeg anbefaler dig at du besøger min hjemmeside (psykolog-uvj.dk.dk) og ser hvordan jeg ser ud, så du kan genkende mig, når jeg henter dig. Dette er vigtigt fordi  sekretæren i receptionen ikke er ansat af mig og derfor ikke har kendskab til min arbejdsplan. 
Du skal medbringe dit sundhedskort, da det skal bruges til at registrere din ankomst.
Er du medlem af Sygesikring Danmark, skal jeg have dit mundtlige samtykke, hvis du ønsker at jeg skal indberette konsultationerne for dig. Medbring gerne en flaske vand til samtalerne, da jeg på grund af Covid19 ikke serverer drikkelse for klienter. Jeg opfordrer til at du kommer så tæt på det aftalte tidspunkt – det giver også ro til, at du kan forberede dig til samtalen.

Adgangsforhold

Handicapvenlige faciliteter. God handicapadgang for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Rammebetingelser & Lovgivning

Terapi gennem Den Offentlige Tilskudsordning

Den Offentlige Tilskudsordning giver med henvisning fra egen læge tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående grupper/personkredse. 
1. røveri-, volds- og voldtægtsofre
2. trafik- og ulykkesofre
3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
6. pårørende ved dødsfald
7. personer, der har forsøgt selvmord
8. kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. Graviditetsuge
9. personer, der inden det fyldet 18 år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
10. personer med let til moderat depression fra 18 år
11. personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år

Tilskud fås kun hos psykologer med ydernummer.  Henvisningen giver tilskud til 12 samtaler.
Henvisningen skal tages i brug senest tre måneder efter lægen har udskrevet denne da mulighed for tilskud ellers forfalder. 
Når du har en henvisning fra egen læge – og dermed modtager tilskud fra Den offentlige Sygesikring – skal jeg sende din læge et startbrev hvor ordlyden er ”jeg har d.d. haft samtale med dit navn!”. Lægen skal ligeledes have et slutbrev/epikrise når vi har afholdt sidste samtale. Dette indeholder en opgørelse af antal samtaler, dato for første og sidste samtale. Jeg skal
vurdere effekten af forløbet og det gøres ved at jeg sætter x i 1 af 4 muligheder. (Tydelig bedring, Moderat bedring, Ubetydelig eller ingen bedring, Forværring). Hvis forløbet skal forlænges skriver jeg til din læge efter aftale med dig og anbefaler at du får en genhenvisning, hvis der er saglig begrundelse herfor. 
Hverken startbrev, slutbrev/epikrise eller brev om genhenvisning vil indeholde citater fra vore samtaler. Disse breve kræver dit mundtlige samtykke før de afsendes.
Har du en relation til et Jobcenter kan der jfr. gældende lovgivning fremsendes en forespørgsel fra Kommunen om din situation samt vurdering af muligheden for og hvornår du vende tilbage til  arbejdsmarkedet. Disse informationer skal jeg udarbejde men fremsender først disse, når jeg har modtaget dit mundtlige samtykke. 
Hvis jeg modtager henvendelse fra andre myndigheder, forsikringsselskaber eller anden tredje part, skal jeg have dit skriftlige samtykke, før jeg kan dele oplysninger med disse. 

Med henvisning fra egen læge modtager du et tilskud til samtalerne på 60 % af honoraret. 
Når 1. konsultation fastlægges i telefonsamtale, vil jeg oplyse dig om de konkrete beløb, som du selv skal betale efter hver endt konsultation.
Der afregnes pr. gang. I klinikken er der mulighed for at betale med Mobilepay eller kontant. Efter betaling kan printes en kvittering, hvoraf dato for konsultation og det betalte beløb fremgår.
Der er afsat 1 time som fordeler sig med:
– 50 min samtale
– tid til afregning og ny dato 
– samt at jeg skriver notat/forbereder samtalen

Terapi gennem forsikringsordning
Terapi gennem forsikringsordning er for dem der har mulighed for at få tildelt et antal psykologsamtaler med fuld eller delvis dækning af psykolog honorar gennem:
– Forsikring
– Indboforsikring
– Pensionsordning
– Forsikringsordning på arbejdspladsen
Har du en af de nævnte forsikringer er det vigtigt, at du undersøger om du har ret til selv at vælge, hvilken psykolog du ønsker at tale med.

De fleste sundhedsforsikringer giver dig frit valg blandt alle privatpraktiserende autoriserede psykologer, mens enkelte forsikringsselskaber stiller krav om, at du bruger bestemte psykologer som de samarbejder med.

Lovgivning
25.05.2018 trådte EU Persondataforordningen i kraft. Det betyder at du fremover skal give samtykke hvis jeg efter aftale med dig skal indhente eller videregive informationer der vedrører dig, eksempelvis til din læge, Jobcenter eller andre relevante sammenhænge.  
Jeg har derfor udformet samtykkeerklæringer, privatlivspolitik, m.v. for at sikre, at dine informationer behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen. 
Målet med samtalerne er, at skabe ny indsigt, bevidsthed og forståelse for dig selv og dine reaktioner. Relationen i såvel den individuelle som parsamtalen danner udgangspunktet for samtalens form, således at denne passer til såvel indhold som situation. 
Psykologloven beskriver, at jeg som autoriseret cand.psych. skal føre en journal – ordnede optegnelser – indeholdende alle væsentlige oplysninger om det forløb der er i gang. Det vil sige både faktiske og behandlingsmæssige oplysninger.  
Journalen indeholder således oplysninger du har givet, samt de oplysninger der evt. følger henvisningen fra egen læge eller anden rekvirent.
En journal skal indeholde oplysninger om:
1. Personens navn, alder og bopæl
2. Årsagen til personens henvendelse, herunder om personen er henvist
3. Foretagne psykologiske undersøgelser vurdering og råmateriale
4. Iværksat psykologisk rådgivning og behandling
5. Hvilke oplysninger, der er givet til personen om den psykologiske rådgivning, undersøgelse eller behandling
6. Hvem der har foretaget den psykologiske rådgivning, undersøgelse eller behandling
7. Opdraget, såfremt der foreligger et sådant
8. Samtykke, såfremt den autoriserede psykolog har indhentet et sådant i forbindelse med den psykologiske rådgivning, undersøgelse eller behandling, f.eks. fra personens forældremyndighedsindehaver
9. Oplysninger, som den autoriserede psykolog har modtaget, indhentet eller videregivet i forbindelse med den psykologiske rådgivning, undersøgelse eller behandling
10. Eventuel anbefaling af kontakt til sundhedsvæsenet m.v. 
Du har ret til at rette, slette, ændre, blokere eller begrænse dine persondata som Psykolog – Ulla Videbæk Jensen ifølge sundhedsloven §15 jfr. Stk. 5 og BEK. Nr. 567 af 19.05.2017 §6 skal opbevare i mindst 5 år og jfr. gældende lovgivning tidligst 5 år efter afslutningen af forløbet slettes. 
Du har ret til, at persondata overføres til anden behandler i forbindelse med evt. skifte til anden psykolog. 
Behandling af personoplysninger i forbindelse med journalarbejde sker i
overensstemmelse med gældende lovgivning, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.