ANGST

– Præstationsangst, fobi, OCD og tvangspræget angst

Den meget ubehagelige fornemmelse, vi oplever, og som vi kalder for angst er i virkeligheden et udtryk for at psyken og kroppen er gået i allerhøjeste alarmberedskab.

Angst er en fysisk reaktion

Symptomerne ved et decideret angstanfald er typisk fysiske som hjertebanken, stakåndethed, snurren i hænderne, svimmelhed, kvalme og en uvirkelighedsfornemmelse. Tankerne vil centrere sig omkring de fysiske symptomer og ubehaget. Man kan desuden få følelsen af at miste kontrollen, hvilket bidrager til at forøge panikken

Angst kan have flere omdrejningspunkter

Mange kender til angst af varierende styrke og art. Angst er en diffus og meget overvældende følelse der kan komme til udtryk som sygdomsangst, præstationsangst, social angst, generaliseret angst, eller mere tvangspræget angst som f.eks. OCD.
De fleste angstlidelser har det til fælles, at det opleves som om tankerne “fanges ind” af angsten, men også at tilstanden er tilbøjelig til at blive vedligeholdt, af panikfyldte tanker og handlinger. Tankerne bliver ved med at cirkle omkring de forestillinger, der skaber angsten. Med oplevelsen af at miste kontrol følger angsten for i det hele taget bringe sig i situationer der kan udløse angst.

Angst kan bearbejdes og helt forsvinde

Flere psykologiske behandlingsmetoder har vist sig at være meget effektive i forhold til at behandle angst.
Først og fremmest handler det om at arbejde trinvis i forhold til at dæmpe angstoplevelserne – ved at lære at handle og tænke på nye måder. Det er dette vi arbejder med i terapien. Angstbehandling indebærer en udforskning af tankemønstre og på denne måde udfordre de angste tanker på en tryg måde. Undervejs trænes der i hvordan angst kan håndteres bedre og du får redskaber til hvordan du undgår at komme til at give dig hen til de angste tanker og fornemmelser. Gradvist vil du genvinde tiltro til dig selv og følelsen af selv at have kontrol over dine følelser.