DEPRESSION

– Let til moderat

Depression er en permanent tilstand af nedtrykthed og modløshed

Med en depression følger tristhed og manglende lyst og energi. Mange har søvnproblemer, negative tanker og besvær med at koncentrere sig. Depression inddeles i let, moderat til svær depression alt efter, hvor omfattende den er.

Symptomer på let til moderat depression er nedtrykthed, nedsat energi og øget trætbarhed, dårligt selvværd, selvbebrejdelser, tankemylder eller koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, manglende appetit eller vægtændring.

Depression mindsker både psykisk og fysisk overskud

En depression går oftest over af sig selv. Uden behandling, kan der imidlertid gå op til 1 år eller længere, og det er lang tid at vente, hvis man har det dårligt. Nogle personer har gentagende depressioner gennem deres liv. Behandlingen af depression afhænger af, hvor svær depressionen er. Har man en let depression, som kun har varet i få uger kan man i de fleste tilfælde klare sig med samtaler hos en psykolog uden at skulle medicineres. Har man en moderat depression, kan behandlingen bestå af samtaler og antidepressiv medicin fra egen læge i kombination.

Samtaleterapi kan give dig livsmod igen

I terapien kan du fortælle om de svære tanker uden at være presset af selvbebrejdelser over, at du ikke sådan lige kan tage dig sammen. Her vil du blive mødt med omsorg og forståelse for hvor svært det faktisk er, at være i en depressiv tilstand. Og der er håb! For der findes flere forskellige former for samtaleterapeutiske metoder, der er gavnlige i forhold til at behandle en depressiv tilstand. Nogle går ud på at bearbejde tankemønstrene, der vedligeholder depressionen. Med støtte fra psykologen får du klarhed over, hvordan du igen kan få magt over de negative tanker. Depressionen kan være udløst af problemer på arbejdet og/eller derhjemme, og du kan føle, at der er noget grundlæggende galt i dit liv eller du oplever ikke helt at slå til. Det kan være virksomt at finde frem til de udløsende faktorer som du måske ikke er fuld bevidst om, sådan at du gennem en bearbejdningsproces kan blive mere afklaret og få det bedre.